Kultur og fritid- psykisk helse

Kulturnettverket Innlandet er et nettverk mellom 8 kommuner, 1 brukerstyrt senter, DPS Elverum/ Hamar og SIHF Sanderud.

Visjonen vår er:

«Kulturnettverket skal inspirere til meningsfulle hverdager gjennom aktivitet og sosialt liv»

Tanken bak nettverksarbeidet er økt samhandling på tvers med tanke på aktivitetstilbud til pasienter/ brukere, samt erfaringsutveksling og kompetanseheving blant ansatte.

Nettverket arrangerer ulike tilbud innen kulturlivet, fysisk aktivitet og friluftsliv. Tilbudene er åpne for alle som har tilknytning til Kulturnettverket gjennom Sanderud, DPS Elverum-Hamar eller kommunale tjenester innenfor psykisk helse i medlemskommunene. Tilbudene benyttes som virkemiddel i behandling og som helsefremmende og meningsfull hverdagsaktivitet.


Medlemmer:

Elverum kommune, Hamar kommune, Løten kommune, Ringsaker kommune, Stange kommune, Trysil kommune, Våler kommune, DPS Elverum- Hamar, Sanderud og Sagatun Brukerstyrt senter.

Under fanen «kontakt» finner du kontaktinformasjon til din kommune.