Kontaktinformasjon Kulturnettverket Innlandet, Hedmark;

Line Merete Libak, Sykehuset Innlandet HF, Sanderud,

tlf 916 37 451, e- post line.merete.libak@sykehuset-innlandet.no

Om du har en idè, kommentar eller innspill blir vi glade for å høre fra deg! Bruk skjemaet nedenfor.