Aktivitetstilbud

Allmenne tilbud; Stange kommune skriver på sine nettsider at de ønsker å ha et godt og variert tilbud til alle, da det er viktig for innbyggernes livskvalitet. Bibliotek, idrett og friluftsliv, frivillighetssentraler.

Tilrettelagte tilbud, psykisk helse; Trening i Stangehallen, sykkelgruppe, trening på Espern Aktivitetspark, interkommunale kulturkvelder, lunsjservering på Meierigården dagsenter kl. 11.30 (kr 25-45,-). Bruktbutikken Loppa er åpen mandag, onsdag og fredag kl. 10-14. Sykkelverksted åpent mandag, onsdag og torsdag kl. 12-15.  Klikk her for ukeplanen «Hva skjer`a»

Dagsentre

Stangehjelpa aktivitetshus, Meierigården, Skolegt. 13, 2335 Stange.

Åpent mandag til fredag kl. 9-15, torsdag kl. 16-20 (brukerstyrt).

Sagatun Brukerstyrt Senter. Regionalt brukerstyrt senter som ligger på Hamar.

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Søknadsskjema

Kontakt

Kulturkontoret; Bente Richardsen, tlf. 930 61 851

Meierigården dagsenter; Trine Søberg Lodgaard, tlf. 922 58 270, e- post trine.soberg.lodgaard@stange.kommune.no.