Aktivitetstilbud 

Allmenne kulturtilbud; Hamarsamfunnet legger vekt på gode kulturopplevelser og fellesarenaer der vi kan møtes på tvers av kjønn, alder og sosial bakgrunn.  Ankerskogen, bibliotekene, fritidsklubber, spaserstokken, kulturkalenderen og det nye kulturhuset er noen av arenaene. Les mer om tilbudene her.

Under «hva skjer» finner du oversikt over hva som skjer de nærmeste dagene.

Tilrettelagt tilbud, psykisk helse; cafègruppe, kulturgruppe, musikkgruppe, vanngym, friluftsliv, trening på Ajer ungdomsskole, laser- og luftgeværskyting, trening på Epern Aktivitetsspark, bowlinggruppe, turgruppe, skidager på Budor, vannaktivitetsdag på Næra.

Aktivitets-sentre

Sagatun Brukerstyrt Senter Regionalt brukerstyrt senter som ligger på Hamar.

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Støttekontakt/ ledsagertjeneste.

Kontaktinformasjon

Tjeneste for psykisk helse og rus, aktivitet og mestring:

Mona Sandaker, tlf. 90 65 80 20, epost mona.sandaker@hamar.kommune.no

Eddie Åseth, tlf. 46 84 00 16. epost Eddie.joar.aseth@hamar.kommune.no