Aktivitetstilbud

Allmenne kulturtilbud; På nettsidene til Løten kommune kan du finne mange gode og tilgjengelige arenaer for idrett og friluft,  bibliotek og oversikt over fritidstilbud, kulturtilbud og «hva skjer» de nærmeste dagene.

Tilrettelagte tilbud, psykisk helse;   Trening på Family Sports Club, ballspill i Løtenhallen, laser- og geværskyting, matkurs, male- og tegnekurs, dansekurs, friluftsgruppe, grillkveld ved Rokosjøen. Klikk her

Dagsenter

Kvennhaugen dagsenter

Sagatun Brukerstyrt Senter. Regionalt brukerstyrt senter som ligger på Hamar.

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Les mer her

Kontakt

Erna Sveen Østberg, psykiatrisk sykepleier i ROP- teamet.  Erna.sveen.ostberg@loten.kommune.no.