Nettside

http://www.valer-of.kommune.no/psykiatri

Aktivitetstilbud

Dagsenter

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Kontakt

Elisabeth S. Skjæret, tlf. 62 42 41 35, epost Elisabeth.skjaeret@vaaler-he.kommune.no