Trening på Espern Aktivitetspark 2023

Bli med og tren på Hamars populære og hyggelige treningssenter. Jørgen fortsetter som instruktør på mandager. Han kjenner gruppa og tilbudet godt og skaper en god stemning på timene.

På onsdager fortsetter Tom som personlig trener for å sette opp individuelt tilpassede treningsprogram. Han har timer kl. 13 og 13.30, de bestilles på liste i permen vår. Etter en periode anbefaler vi også å bestille en oppfølgingstime for justering av programmet. Tom kan også bistå i klatreveggen hvis han ikke er opptatt i studio.

Klikk her for hele tilbudet:-)

God trening!