Aktivitetstilbud

Allmenne tilbud; Rydd plass til spennende og varierte kulturopplevelser! I Ringsaker finner du tilbud om det meste innen kultur og idrett – for alle aldrer og på alle nivå.  Sjekk ut; Kulturarenaer, biblioteket, idrett og friluftsliv, Prøysenhuset, kulturkalender med oversikt over hva som skjer.

Tilrettelagte tilbud, psykisk helse; 

Ringsaker har mange ulike tilbud innen friluftsliv, trening, musikk, maling, kulturkvelder og møteplasser.

 

Informasjonsfilm om Ringsakers tilbud: klikk her for å se filmen tilrettelagte kulturtilbud- veien til et aktivt liv!

Budor,jan16, av Guri Ringsaker,4

Dagsenter

Ringsaker har tre dagsentre; Drengestua, Solstua og Solsia. Les mer.

Sagatun Brukerstyrt Senter. Regionalt brukerstyrt senter som ligger på Hamar.

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Ta kontakt med Psykisk helse og rustjeneste eller ditt omsorgsdistrik angående støttekontaktsøknad.

Søknadsskjema ledsagerbevis

Kontakt

Morten Trosvik Tlf 62 33 52 39/ 46 42 38 49, mtr@ringsaker.kommune.no