Aktivitetstilbud

Allmenne kulturtilbud. Oversikt over de ulike kulturtilbudene, som bibliotek, kino, museer, idrettsaktiviteter, samfunnshus, finner du her.

Her finner du det som skjer av arrangementer og møter i Trysil nærmeste framtid.

Tilrettelagte tilbud, psykisk helse. Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Se her

Dagsenter

Tingstua aktivitetssenter har åpent hver dag mandag- fredag.

Tingposten gis ut hver måned og inneholder oversikt over aktiviteter ved Tingstua aktivitetssenter

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Ler mer her

Frisklivssentralen

For deg som ønsker hjelp til endring av levevaner. Les mer her.

Kontakt

Barbara Koller, Tlf 624 57700, Barbara.koller@trysil.kommune.no