Ringsaker kommune, Kultur og fritid

Morten Trosvik, tlf 62 33 52 39/ 46 42 38 49, mrt@ringsaker.kommune.no