Velkommen til Kulturnettverkets nettside!

Kulturnettverket Innlandet er et nettverk mellom kommuner, DPS og sykehus.

Nettverket arrangerer ulike tilbud innen kulturliv, fysisk aktivitet og friluftsliv til alle som har en psykisk helseplage.

Velg område

Hedmark Oppland