Aktivitetstilbud

Allmenne tilbud. I Åsnes er det et stort mangfold av kultur, idrett og fritidstilbud.

Kultur

Friluftsliv

Folkebadet

Frivilligsentral

Tilrettelagte tilbud, psykisk helse

Se informasjon fra Psykiatritjenesten på kommunens nettside.

Informasjonsbrosjyre om psykisk helseteam.

 

Dagsenter

Sparbyhuset dagsenter

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Søknadsskjema ledsagerbevis. Ta kontakt med kommunen for informasjon om ledsager/ støttekontakttjeneste.

Kontakt

Inger Camilla Jægersborg

Daglig leder Sparbyhuset aktivitetssenter

Psykisk helse- og rustjeneste, Sparbyhuset

Rådhusgata 1 | 2270 Flisa
Sentralbord: +47 62 95 66 00
Direkte: + 47 48 89 22 06
E. post: IngerCamilla.Jaegersborg@asnes.kommune.no