Kulturtilbud

Kunstbanken Hamar

Hamar kino

Klevfoss Industrimuseum, Løten

Skogmuseet Elverum

Prøysenhuset, Ringsaker

Teater Innlandet– «alle trenger et spark i sjelen»

Riksteateret– spiller bl. a i Kongsvinger, Elverum og Hamar

Fysisk aktivitet og friluftsliv

Friskis og svettis- billig og bra trening for alle

Espern Aktivitetssenter, Hamar

Family Sport Club– Har treningssenter bl.a i Løten og Elverumen

Den norske turistforeningen har turlag og turer for alle.

Lokallag i Hedmark; DNT ElverumHamar og Hedmarken turistforeningFinnskogen turlagOdal turlag.

Psykisk helse/ rus

Informasjon om ledsagerbevis– statens råd for funksjonshemmede

Napha– Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Rop.no– Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Psykiskhelsearbeid.no

Nye nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar

Rådet for psykisk helse

Helsebiblioteket- oppslag Psykisk helse

Brukerorganisasjoner

Mental helse Interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse.

Mental helse Hedmark her finner du fylkeslaget til Hedmark og link videre til lokallag i kommunene.

Sinn og samfunn – blad utgitt av Mental helse

LPP Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse