«Vi går ikke på påsketur med stratos og druer»

23.11.15  arrangerte Kulturnettverket seminar for pasienter, brukere og ansatte.

Det kom 130!! stk som fikk 2 timer med alvor og humor av Torleif Lundqvist.

Lundqvist snakket om at hjernen tror på gjentakelser. Sier vi noe mange nok ganger, eller hører noe mange nok ganger tror vi det er sant, og det blir en del av vår personlighet. Det er derfor alle normenn går påsketur i fjellet med kvikk lunsj og appelsin, og ikke stratos og druer :-).  Derfor er det viktig at vi fokuserer på det positive, det vi klarer og det som har betydning for oss. Ingen av oss går gjennom livet med fullstendig sosialt, fysisk og psykisk velvære. Vi lever alle med vondter og sorger, og hvordan vi velger å håndtere disse velger vi selv. Livet består først og fremst av valg, pluss noen ting som vi ikke velger selv- men vi kan velge hvordan vi skal takle det.  Alle har et valg, vi «havner» ikke utpå, i fengsel, på fylla osv.

Det er noen som er negative og klager mye, Lundqvist kaller det «snurping». Vi har en røykelov for at andre skal slippe passiv røyking. Lundquist lurer på om vi også burde hatt en snurpelov slik at vi andre slapp å utsettes for passiv snurping. Motpolen til snurping er å tenke over: «hva er jeg takknemlig for? Hva kan jeg gjøre for å lage meg en god dag?

Lag deg en fin dag :-)