Studie/ kurs; brukerinvolvering i forskning og utviklingsarbeid

Det stilles økende krav om at brukererfaring skal trekkes inn og medvirke i utviklings- og forskningsprosjekter. Dette studiet retter seg mot deg som ønsker å kunne delta som medforsker(bruker) i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Høgskolen i Innlandet starter derfor et studie/ kurs i brukerinvolvering i forskning og utviklingsarbeid. Det kan tas som et studie, ved å avlegge eksamen og få 10 studiepoeng, eller det kan følges som et kurs.

Studiet er utviklet i nært samarbeid med brukerorganisasjoner og brukergrupper, og gjennomføres på deltid med 3 samlinger à 2 dager. Studiet retter seg mot de som ønsker å være medforskere i forsknings- og utviklingsarbeid, samt fagpersoner med helse- og sosialutdanning som ønsker mer kunnskap om medforskning.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå

Oppstart i slutten av oktober(med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere).

Det er ikke billig dessverre, siden dette ikke har noen sponsorer, men vi håper at de som deltar skaffer seg institusjoner og foreninger som kan hjelpe med finansieringen.

Klikk her for å lese mer.