Selvstyrkingskurs september 2018

Strever du med dårlig selvtillit, sosial angst eller har mistet troen på deg selv? Da kan selvstyrkingskurs være noe for deg. Vi starter opp nytt kurs på Blaarud 04.09.18.

Dette er et kurs for deg som ønsker å bedre din mestringsfølelse og få mer kunnskap om dine rettigheter og plikter. Kurset inneholder temaer om brukermedvirkning og kommunikasjon, med fokus på å styrke deg i dagliglivet. Er du en person som trenger å øke selvtilliten, få mer kontroll over eget liv, eller bli bevisst dine muligheter kan dette være kurset for deg.

Kurset er basert på teori og kunnskap fra empowerment, som handler om at deltakerne skal få ny kunnskap og øke egen styrke, kraft og makt gjennom aktiv deltagelse. Mye av dette dreier seg om å trene på kommunikasjon. God kommunikasjon bidrar til at du kan formidle budskapet ditt på en klar og tydelig måte, og derved bidra til mer aktiv deltagelse og samhandling med andre. Kurset har noe teoretisk innføring, men gjennomføres med praktiske øvelser, og film med temaer som diskuteres på kurset.

Det stilles ingen spesielle krav til deg for å gå på dette kurset. Det eneste vi ber deg om er at du er aktiv deltager.

Kursvarighet:

Dato: 04.09.18 – 05.09.18 og 18.09.18 – 19.09.18. Kl. 09:00 – 15:00 alle dager. Sted: Blaarud, Sanderud.

4 dager fordelt på 2 samlinger med 14 dagers mellomrom.

Kursmateriell: Arbeidshefte som kjøpes til kr. 100,- Ellers er kurset gratis.

Spørsmål og påmelding til: mariann@sagatun.no. innen mandag 27.08.18. Mobil 458 35 922

Klikk her for invitasjonen :-)