Ny brosjyre om brukermedvirkning

Hvordan kan jeg medvirke? kan helsepersonell fortelle andre om meg? Kan jeg ha noen med meg på møter og samtaler?

Hvilke rettigheter man har i møte med helsevesenet får du en god oversikt over i denne nye brosjyren.

Klikk her for å se brosjyren :-)