Selvstyrkingskurs høst 2017

Selvstyrkingskurs er et kurs startet fra verktøykassa for brukermedvirkning på Sagatun brukerstyrt senter. Vi starter nå et kurs i regi av kulturnettverket som er åpent for både pasienter, brukere og ansatte tilknyttet nettverket.

Målet for kurset er:

  • Øke selvtillit og selvbilde
  • Trene på å sette grenser og respektere andres meninger
  • Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter
  • Bevisstgjøring og ta ansvar for eget liv
  • Lære metoder for hvordan du kan ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag

Kurset går over 4 dager fra kl. 9-15. Datoene er 26.09, 27.09, 17.10 og 18.10. Stedet er Blaarud. Både kurs og lunsj er gratis.

Påmeldingsfrist er 18.09.17. Bli med!!

Klikk her for mer informasjon.