Kom på recoveryverksted

Sagatun Brukerstyrt Senter ønsker velkommen til recoveryverksted torsdag 7. mars kl. 10-14:

musikk i bedring og livsmestring

Innhold:
Musikk påvirker oss, og alle har et forhold til musikk. Stadig flere åpner øynene for musikkens muligheter innen rusomsorg og psykisk helsearbeid, og Helsedirektoratet har anbefalt musikkterapi i tre av sine veiledere innen psykisk helse og rus. Musikk kan tilby blant annet mening, mestring, tilhørighet og emosjonsregulering. På recovery-verkstedet vil vi bevisstgjøre oss selv og hverandre om hvordan musikk kan bli en del av vår daglige livsmestring.

Åpent for alle – brukere, helsepersonell, pårørende og alle interesserte – Velkommen!

Adresse: Sagatunvegen 47a

Lunsj kan kjøpes i kafeen for kr 40,-

Påmelding på liste på Sagatun eller på E-post til adrian@sagatun.no

Program for dagen:
10:00 – 10:50: Innledning (Adrian Musikkterapeut)
– Hvordan «virker» musikk på oss?
– Hvordan kan musikk påvirke bedring og livsmestring?

11:00 – 11:45: Brukererfaringer

11:45 – 12:30: Lunsjpause

12:30 – 12:50: Walk and Talk

12:50 – 13:20: Refleksjonsgrupper

13:30 – 14:00: Oppsummering