Innlandet Recoveryskole vår 2024

Recovery kan på på norsk oversettes til «bedringsprosess» eller «å komme seg».

Flere steder i Norge etableres det recoveryskoler, etter modell fra England. Målet er å få kunnskap og erfaring for å nå egne mål om bedring og en meningsfylt tilværelse.

For Innlandet har vi samlet seminarer, kurs, temakvelder osv. for våren 2024 i en brosjyre.

Klikk her for å lese brosjyren