Innlandet Recoveryskole høst 2023

Flere steder i landet etableres det recoveryskoler, etter modell fra England. I innlandet er vi i gang med å etablere Innlandet Recoveryskole, og har samlet vårens seminarer, kurs, temakvelder osv. i en brosjyre. Målet er å få kunnskap for å nå egne mål om bedring og en meningsfylt tilværelse. Recovery kan på på norsk oversettes til «tilfriskning» eller «å komme seg».

Klikk her for å lese brosjyren