Innlandet Recoveryskole vår 2022

Flere steder i landet etableres det recoveryskoler, etter modell fra England. I innlandet er vi i gang med å etablere Innlandet Recoveryskole, og har samlet vårens seminarer, kurs, temakvelder osv. i en brosjyre. Målet er å få kunnskap for å nå egne mål om bedring og en meningsfylt tilværelse. Recovery kan på på norsk oversettes til «tilfriskning» eller «å komme seg».

Bidragene kommer fra Kulturnettverket, Sagatun Brukerstyrt senter,  Selvhjelp Norge, LPP og og ADHD foreningen.

Klikk her for å lese brosjyren