Golf 2017, Hedmarken

Om vinteren flyttes golftilbudet fra Atlungstad til innendørs på Espern, hvor det er helt nye golfsimulatorer.

Oppstart tirsdag 3. januar 2017 kl. 11- 13, deretter hver tirsdag til samme tidspunkt.

Golf passer for alle, er morsomt, engasjerende og sosialt :-)

Tilbudet er et samarbeid mellom golf som terapi, Atlungstad golf og enhet kultur og helsefremmende arbeid, Sanderud. Tilbudet gjelder for alle som har tilknytning til Kulturnettverket gjennom Sanderud, DPS eller kommunalt tjenestetilbud innen psykisk helse.