«gjøre det beste ut av livet slik livet har blitt»

Torsdag 1. februar 2018 var Per Anders Nordengen foredragsholder på seminar arrangert av Sagatun Brukerstyrt Senter og Kulturnettverket, med støtte fra Fylkesmannen i Hedmark. Nordengen er prest, forfatter, samtaleveileder og en av landets mest etterspurte foredragsholdere. Temaet denne dagen var recovery/ bedringsprosesser- hvordan skape seg et godt liv.

180 stk. var påmeldt!

Klikk her for å lese en oppsummering av hva Per Anders Nordengen snakket om, skrevet av Kårhild Husom Løken, daglig leder på Sagatun Brukerstyrt Senter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edel og Rune ønsker velkommen :-)