Espern har åpnet

Hei alle treningsglade :-)

Kulturnettverkets treningstilbud på Espern har startet opp igjen!
Mandager kl. 11-13 og onsdager kl. 12.30- 15.00.

Det blir kun egentrening begge dager, med mulighet for individuell treningsveiledning på onsdager (påmeldingsliste i permen).
Vi satser på å starte opp igjen med gruppetrening til høsten.

Du må selv vurdere deltagelse med hensyn til egen helse og risikofaktorer.

VIKTIG: Det er strenge rutiner med registrering av hvem som har vært på senteret mht smittesporing. ALLE MÅ DERFOR SKRIVE SEG INN I BOKA MED FULLT NAVN.
Senterets smitteverntiltak og rutiner må følges.