Bli med på seminar 03.10.23. Tema: friluftsliv

Velkommen til Kulturnettverksseminar på Hamar teater 3. oktober kl. 10-14.

Tema denne gangen er; Hvordan bruke natur og friluftsliv for å få en bedre hverdag?

Klikk her for invitasjon :-)

Påmelding til Line; line.merete.libak@sykehuset-innlandet.no