Bli med på selvstyrkingskurs

Invitasjon til selvstyrkingskurs på Blaarud

Dato: 26. og 27. februar, 11. og 12. mars 2020

Klokken: 9 – 15

Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på psykisk helsefeltet. Kurset har som mål å:

  • Øke selvtillit og selvbilde
  • Trene på å sette grenser og respektere andres meninger
  • Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter
  • Bevisstgjøring og ta ansvar for eget liv
  • Lære metoder for hvordan du kan ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag. Kurset fokuseres på øvelser som har til hensikt å øke selvtillit, spontanitet og den enkeltes evne til å kunne sette grenser for seg selv og andre. I tillegg vil kurset gi deg innsikt i temaer som brukermedvirkning, kommunikasjon og empowerment.
  • «Når mennesker som ikke er vant til å snakke blir hørt av mennesker som ikke er vant til å lytte, kan virkelige endringer skje»(Brayce & Preston-Shoot, 1995)

Brukermedvirkning

Har du noen gang mottatt tjenester eller behandling fra det offentlige? Vet du hvilke rettigheter du har som enkeltperson? Med verktøykassa for brukermedvirkning lærer du hva som er de bærende prinsipper for brukermedvirkning.

Kommunikasjon

Hvordan snakker vi med hverandre? Gjør erfaringer på godt og vondt at vi tolker signaler fra omgivelsene våre annerledes enn de er? Hvor stor del av kommunikasjon står egentlig kroppsspråket og tonefall for? Med dette kurset får du innsikt i hvordan du aktivt kan bruke kommunikasjon til din fordel.

Empowerment

Empowerment er læren om hvordan vi tar tilbake makten i eget liv og hvordan styrke, kraft og makt bidrar til positive endringer.

Det vil bli servert lunsj alle dager. Kurset og mat er gratis.

Påmelding

Du melder deg på til Trine; trine.soberg.lodgaard@sykehuset-innlandet.no, eller tlf. 477 09 799.