Gratis inngang på Skogmuseet

Sanderud har gratis inngang på Norsk skogmuseum i Elverum mot framvisning av ID- kort for ansatt.

Norsk skogmuseum