Besøk på Norsk Skogmuseum, Glomdalsmuseet og Domkirkeodden

Sanderud har gratis inngang i åpningstiden (Skogmuseet og Glomdalsmuseet ønsker beskjed på forhånd).

Museene har både inne- og utearealer med mange aktivitetsmuligheter, opplevelser og sosialt samvær utenfor enheten.

Se mer om museene på : https://annomuseum.no/