Kultur og fritid- psykisk helse

Kulturnettverket Innlandet er et nettverk mellom 8 kommuner, 1 brukerstyrt senter, 1 DPS og SIHF Sanderud.

Målet for nettverksarbeidet er økt samhandling på tvers med tanke på aktivitetstilbud til pasienter/ brukere, samt erfaringsutveksling og kompetanseheving blant ansatte.

Nettverket arrangerer ulike tilbud til alle som har en psykisk helseplage, både innen kulturlivet, fysisk aktivitet og friluftsliv. Alle som mottar tjenester fra medlemskommuner, DPSer eller SIHF Sanderud kan delta. Tilbudene benyttes som virkemiddel i behandling og som helsefremmende og meningsfull hverdagsaktivitet.


Medlemmer:

Elverum kommune, Hamar kommune, Løten kommune, Ringsaker kommune, Stange kommune, Trysil kommune, Våler kommune, DPS Elverum- Hamar, Sanderud og Sagatun Brukerstyrt senter.

Under fanen «kontakt» finner du kontaktinformasjon til din kommune.