Aktivitetstilbud 

Allmenne kulturtilbud; Hamarsamfunnet legger vekt på gode kulturopplevelser og fellesarenaer der vi kan møtes på tvers av kjønn, alder og sosial bakgrunn.  Ankerskogen, bibliotekene, fritidsklubber, spaserstokken, kulturkalenderen og det nye kulturhuset er noen av arenaene. Les mer om tilbudene her.

Under «hva skjer» finner du oversikt over hva som skjer de nærmeste dagene.

Tilrettelagt tilbud, psykisk helse; cafègruppe, kulturgruppe, musikkgruppe, vanngym, friluftsliv, trening på Ajer ungdomsskole, laser- og luftgeværskyting, trening på Epern Aktivitetsspark, bowlinggruppe, turgruppe, skidager på Budor, vannaktivitetsdag på Næra.

Klikk her for kulturkalenderen vår 2018

Aktivitets-sentre

Sirahuset

Klikk her for SIRA- husets høstplan 2018.

 

Sagatun Brukerstyrt Senter Regionalt brukerstyrt senter som ligger på Hamar.

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Støttekontakt/ ledsagertjeneste.

Kontaktinformasjon

Kultur- og fritidsavdelingen; Wenche Haslie, Tlf 62 56 31 28, Wenche.haslie@hamar.kommune.no