Vinteraktivitetsdag på Øverby i Gjøvik 21. februar

Kulturnettverket ønsker velkommen til Vinteraktivitetsdag på Øverby i Gjøvik 21. februar kl. 10.30 – 14.00. Her fyrer vi bål og legger til rette for mange fine og sosiale aktiviteter. Vi låner ut utstyr til alle, og byr på frukt, varm lapskaus og varmt drikke. Arrangementet passer også godt for pårørende. Husk påmelding innen .

Se nærmere info her: Vinteraktivitetsdag KN Øverby 2024