Lillehammer satser på opplevelser og mestringstilbud innen kulturelle og sosiale aktiviteter – se kommunens hjemmesider: Psykisk helse og rus – Lillehammer kommune

Kultur og fritid lager flere ulike tilrettelagte kultur- og fritidstilbud, og lager en oversikt over egne tilbud og andre gode tilbud.

Høsten 2022, tilbys blant annet dette:

Se mer info og last ned brosjyren med info om alle aktivitetene her:

Meningsfylt fritid – Lillehammer kommune