Aktivitetstilbud

Trening på Toten Treningssenter

 • Fredag 13.00 – 14-00
 • Kontaktinformasjon:
  Solvor Sandmark
  Telefon: 611 89 639 / 469 11 598
  solvor.sandmark@gjovik.kommune.no

 

Drengestua kafé på Gjøvik gård

For tiden ikke i drift.

Frivilligsentralen

«Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet. Her står dørene åpne for alle, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn, kultur, religion og interesser. Kom gjerne innom for en prat, eller ring oss!»

 • Gjøvik Frivilligsentral har avdelinger i Sentrum, Hunndalen, Øverby, Biri og Snertingdal. Sjekk linken for å se hva som skjer!
 • Link (Trykk her)

 

Treningstilbud for voksne

«Under finner du oversikt over lavterskel treningstilbud for voksne i regi av fysio- og ergoterapitjenesten i Gjøvik kommune»

 

Fontenehuset

«På fontenehus jobber medlemmer og ansatte medarbeidere sammen for å løse alle oppgaver. Målet er at fontenehuset skal fungere og utvikles til beste for medlemmer med svært ulike behov og forutsetninger»

«Frivillighet, relasjoner og likeverd er fontenehusenes grunnleggende verdier»

 

PULS

«PULS – Ditt værested med hvilepuls og god atmosfære, fylt med kjærlighet, raushet og glede!
Kafè, Kultur og Helse i et inspirerende fellesskap!»

 • Åpningstider:
  Tirsdag 11-16
  Onsdag 11-16
  Torsdag 11-18
  Fredag 11-16
 • Telefon: 409 12 050
  puls@frelsesarmeen.no
  Adresse:
  Ringvegen, 8B,
  Gjøvik, Norge

 

Diakonihuset

«Diakoni er kirkens omsorgsarbeid, og bygger på nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern for skaperverket og kamp for rettferdighet»

 • Telefon: 458 76 201
  Adresse:
  Gjennomfaret 2, 2818 Gjøvik
 • Link (Trykk her)

 

Frisklivssentralen

«Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en Frisklivssentral»

 

Ved ytterligere spørsmål angående aktivitetstilbud i Gjøvik kommune, kontakt:

Solvor Sandmark
Telefon: 611 89 639 / 469 11 598
solvor.sandmark@gjovik.kommune.no