Vennligst velg kommune

Her finner du informasjon om hva som fins i hver kommune av:

  • Kultur- og aktivitetstilbud, både allmenne og tilrettelagte for mennesker med psykiske helseplager/ rus.
  • Dagsenter.
  • Støttekontakt/ ledsagertjeneste.
  • Kontaktpersoner.