Kulturkontakt:

Anna Sanden, 905 93 661
anna.sanden@sondre-land.kommune.no

Åpne aktivitetstilbud

«Frisklivssentralen tilbyr hjelp og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud»

 • Link: (Trykk her)
 • Påmelding/kontaktinfo:
  Roger Vestrum
  Telefon: 958 57 740
  E-post: roger.vestrum@sondre-land.kommune.no

  Postadresse: Hovsbakken 1, 2860 Hov
  Besøksadresse: Hovsbakken 3, 2860 Hov

Frivilligsentralen

«Frivilligsentralen ønsker å bidra til å skape gode arenaer, hvor alle kan møtes til sosiale og fysiske aktiviteter i vårt lokalsamfunn. Alle deltar aktivt på egne premisser»

 • Link: (Trykk her)
 • Påmelding/kontaktinfo:
  Marit Hultman
  Telefon: 611 25 818

Andre aktivitetstilbud:

Dagsenter

 • Torsdager, kl. 09.30-13.30
 • Kontaktinformasjon:
  Tildelingskontoret
  Telefon: 611 26 471
  Adresse: Møbelveien 3 i Hov

 

Ved ytterligere spørsmål angående aktivitetstilbud i Søndre Land kommune, kontakt:

Anna Sanden
Telefon: 905 93 661
anna.sanden@sondre-land.kommune.no