Kontaktinfo:
Heidi Løype, tlf: 908 09 606
heidi.loype@gausdal.kommune.no

Hab/Rehabenheten har ansvar for rehabilitering og habilitering. Enheten har ansvar for dagsenter, psykiatritjenester, støttekontakt, miljøterapi, arbeidstrening og folkehelsearbeid.

Timeplan/ukesplan samt kurs vinter 2020 fra Frisklivssentralen:

Timplan vinter frisklivssentralen