«Godt psykisk helsearbeid er mer enn medisiner og samtaler»

Kulturnettverket Innlandet Oppland består av ansatte fra psykisk helsevern i 10 kommuner i Oppland, brukerorganisasjoner, DPS Gjøvik og Lillehammer og fra SI Reinsvoll. Nettverket ble etablert høsten 2007, og har sakte men sikkert vokst og styrket sin rolle som arrangør av aktivitets- og kulturtilbud til folk med rus- og psykisk lidelse i Gjøvik-Land-Toten-regionen og i Sør-Gudbrandsdal. Kulturnettverket tilbyr aktivitetsdager tilpasset årstider og lokale forhold. F.eks. arrangeres aktivitetsdag på Fastland i Gjøvik, fjelltur på Øyerfjellet, golf på Randsfjorden Golfpark og Vannsprut i Totenvika. Deltakerantallet ligger på mellom 50 og 100. Gode opplevelser, aktivitet, frisk luft og fokus på fornuftig kosthold gir mening og innhold i hverdagen.

I tillegg til aktivitetsdagene er Kulturnettverket delaktig i treningstilbud på treningssentra i Gjøvik, Raufoss, Hov og Lillehammer. Treningstilbudene til vår målgruppe består av 1 gratis time trening hver uke med spinning og styrketrening. Til sammen trener mellom 50 og 80 brukere/pasienter hver uke – trening som bidrar til mye folkehelse for ei gruppe som ellers sliter med mye inaktivitet, ensomhet og symptomer.

Arbeidet i Kulturnettverket er interessant for forskning innen feltet psykisk helse/fysisk aktivitet.  For tiden skrives doktorgrad om emnet ved Norges Idrettshøyskole. Bli med oss!