«Godt psykisk helsearbeid er mer enn medisiner og samtaler»

Kulturnettverket Innlandet Oppland består av ansatte fra psykisk helsevern i 9 kommuner i «gamle Oppland», brukerorganisasjoner, DPS Gjøvik og DPS Lillehammer og fra SI Reinsvoll. Nettverket ble etablert høsten 2007, og har sakte men sikkert vokst og styrket sin rolle som arrangør av aktivitets- og kulturtilbud til folk med rus- og psykisk lidelse i Gjøvik-Land-Toten-regionen og i Sør-Gudbrandsdal. Kulturnettverket tilbyr aktivitetsdager tilpasset årstider og lokale forhold. F.eks. arrangeres høsttur med overnatting på Skei, vinteraktivitetsdager, aktivitetsdag på Fastland i Gjøvik, fjelltur på Venabygdsfjellet, golf med Gjøvik og Toten Golfklubb på Sillongen og Vannsprut på Hekshusstranda på Kapp med Friskus Idrettslag. Deltakerantallet liggerofte på mellom 50 og 100. Gode opplevelser, aktivitet, naturopplevelser i frisk luft og fokus på fornuftig kosthold gir mening og innhold i hverdagen.

I tillegg til aktivitetsdagene er Kulturnettverket delaktig i treningstilbud på treningssentra i Gjøvik, Raufoss og Lillehammer. Treningstilbudene til vår målgruppe består av 1 gratis time trening hver uke med spinning og styrketrening. Til sammen trener mellom 50 og 80 brukere/pasienter hver uke – trening som bidrar til mye folkehelse for ei gruppe som ellers sliter med mye inaktivitet, ensomhet og symptomer.

Arbeidet i Kulturnettverket er interessant for forskning innen feltet psykisk helse/fysisk aktivitet, og har bl.a. bidratt i doktorgrad om emnet ved Norges Idrettshøyskole. Bli med oss!