Kulturnettverket i Oppland fyller 10 år

Torsdag 12. oktober er det 10 år siden første samarbeidsmøte ble holdt i Kulturnettverket Innlandet Oppland. Møtet fant sted på Kulturkontoret i Vestre Toten. Støttekontaktkoordinatorene Bjørg Madsen fra VTK og  Solvor Sandmark fra Gjøvik var invitert, mens initiativ til møtet kom fra SI Reinsvoll v/Mona Hauger Kjelsberg. Etter modell fra Hedmark planla vi allerede da fiske- og friluftsdager. Skumsjøen ble valgt som arena, og området rundt Skumsjøen og Åsen vår har vært viktige områder for aktivitet alle disse årene. Siden har mange kommuner og DPS kommet inn som viktige bidragsytere og samarbeidspartnere. Det er en stolt aktør i en vrimmel av tilbud til målgruppa; mennesker med rus- og/eller psykisk lidelse som feirer seg selv med tur og mat på Totenåsen på torsdag.

Vi håper å få fortsette med dette viktige arbeidet i 10 nye år.