Kunstuttrykk og kommunikasjon

Torsdag 19. januar 2017 startet vi gruppetilbud i kunstuttrykk og kommunikasjon. Dette er et lavtersektilbud som alle i vår målgruppe kan delta på uavhengig av kunnskapsnivå og ferdigheter, det trengs ingen forkunnskaper. Her kan vi lære å være mer oppmerksomt tilstede her og nå. Kirsten Anthonsen leder kurset som går over 8 torsdager. Kirsten er barnevernspedagog med videreutdanning i muntlig fortelling og kunst- og uttrykksterapi.

Egenandel kr. 300,-. Kurset holdes på Makistasjonen i Hunndalen (gamle Nygard Stasjon).

Se mer info her:

Kunstuttrykk og kommunikasjon