Innlandet Recoveryskole

Kunnskap for egen bedring.

Flere steder i landet etableres det recoveryskoler, etter modell fra England. I innlandet er vi i gang med å etablere Innlandet Recoveryskole, og har samlet seminarer, kurs, temakvelder osv. i en brosjyre. Målet er å få kunnskap for å nå egne mål om bedring og en meningsfylt tilværelse. Recovery kan på på norsk oversettes til «tilfriskning» eller «å komme seg».

Se innholdet for høsten 2023 her: Brosjyre Recoveryskole høst 2023