Allsangkoret

Allsangkoret er et tilbud til deg som liker å synge, og som  har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Å synge sammen med andre gir god stemning og fine opplevelser sammen. Allsangkoret øver hver onsdag kl. 15.30 – 17.30 i «Telegrafen» på Gjøvik. På hver øvelse serveres et enkelt måltid. Deltakelse krever ingen forkunnskaper – målet er at du skal ha glede av å synge sammen med andre.

Ta kontakt med Solvor (469 11 598) eller Marit (916 52 910) for mer informasjon.

Se Allsangkoret sin brosjyre her: Brosjyre Allsangkoret