Sykehuset Innlandet Reinsvoll:
Mona Hauger Kjelsberg
monahauger.kjelsberg@sykehuset-innlandet.no
Tlf.: 61 14 73 76/ 970 34 225

Fysioterapiavdelingen SI Reinsvoll:
Lars Ove Berge
Larsove.berge@sykehuset-innlandet.no
Tlf.: 61 14 75 51/984 42 828

Janne Østlien
Janne.ostlien@sykehuset-innlandet.no
Tlf.: 61 14 75 52/984 25 040

Ø-hjelp 1 og Ø-hjelp 2:
Svein Erik Gransjøen
sveinerik.gransjoen@sykehuset-innlandet.no
Tlf.: 61 14 73 57/915 21 824

Enhet for subakutt behandling:
Torunn Lysgård
torunn.lysgaard@sykehuset-innlandet.no
Tlf.: 61 14 73 83/913 45 849

Enhet for sikkerhetspsykiatri:
Jeanette Kristiansen
jeanette.kristiansen@sykehuset-innlandet.no
Tlf.: 61 14 74 91/977 27 079

Enhet for tidlig intervensjon:
Kjetil Bergli
kjetil.bergli@sykehuset-innlandet.no
Tlf.: 61 14 75 01

Enhet for lukket psykosebehandling:
Marius Fjellby
marius.fjellby@sykehuset-innlandet.no
Tlf.: 61 14 75 11

Enhet for døgnbehandling, Sørlihaugen:
Mari Ørud
mari.ourd@sykehuset-innlandet.no
Tlf.: 61 14 76 95

Enhet for familie, Reinsvoll
Maria Haugom
maria.haugom@sykehuset-innlandet.no
f.: 61 14 77 40/61 14 76 10

Enhet for gravide, Reinsvoll
Marit Kolloen
marit.kolloen@sykehuset-innlandet.no
Tlf.: 61 14 77 59/477 03 594