Golfgruppa

Aktiviteter Aktuelt Gjøvik, Land, Toten SI Reinsvoll

Tilbudet er et samarbeid mellom «Golf som terapi», Gjøvik og Toten Golf og Kulturnettverket. Golfgruppa møtes nå innendørs i golfsimulatoen på Lekeland 1 i Hunndalen onsdager kl. 10:30 – 13:30. Innendørssesongen 2020 Spørsmål og påmelding rettes til: janne.ostlien@sykehuset-innlandet.no Vi forholder oss til gjeldene regler og retningslinjer i forbindelse med koronaviruset. Les derfor nøye gjennom side 2. … les mer.

Liker du å synge?

Aktiviteter Aktuelt Gjøvik, Land, Toten SI Reinsvoll Vest Oppland

Allsangkoret starter opp 16. september 2020 kl. 15.00 – 17.00 på Byscena Bedehuset i Gjøvik. Koret er et samarbeid mellom Gjøvik kommune, Mental Helse Gjøvik, DPS v/Musikkterapeutene i FACT-teamene og Kulturnettverket Innlandet. Nærmere informasjon: Musikkterapeut Ola Mo, 468 47 729

Kafé- og quizkvelder høsten 2020

Aktuelt Gjøvik, Land, Toten SI Reinsvoll

Det blir Kafé- og quizkveld for pasienter og ansatte ved SI Reinsvoll 10. september kl. 17.30. Se info her: Quiz 10.09.20 På grunn av situasjonen med fare for smitte, arrangerer vi nå quizkvelder for en institusjon/kommune om gangen i september. Datoer avklares.

Golfgruppa

Aktiviteter Aktuelt Gjøvik, Land, Toten SI Reinsvoll Vest Oppland

Innesesongen er i gang, og golfgruppa møtes nå i golfsimulatoren i 2. etg. over Lekeland i Hunndalen. Gruppe 1 spiller torsdager kl. 10:30 – 12:30. Gruppe 2 spiller fredager kl. 12:00 – 14:00. Velkommen nye og «gamle» golfere! Golfgruppa er et samarbeid mellom Gjøvik og Toten Golfklubb, Golf som terapi og Kulturnettverket Innlandet Oppland. Fra … les mer.