Velkommen til vinteraktivitetsdag

Kulturnettverket inviterer til vinteraktivitetsdag på Øverby torsdag den 11. mars.

Håper på å se dere der!

Viktig at alle leser tiltakskortet (s. 3).

Dagen gjennomføres med forbehold om endringer.

Invitasjon:

Vinteraktivitetsdag KN Øverby 2021