Varierte og gode aktivitetstilbud i Lillehammer

Lillehammer satser på opplevelser og mestringstilbud innen kulturelle og sosiale aktiviteter!

Kultur og fritid lager flere ulike tilrettelagte kultur- og fritidstilbud, og lager en oversikt over egne tilbud og andre gode tilbud.

Les mer om disse her:

Lillehammer kommune – Kulturnettverket Innlandet – Oppland