Brosjyre for Gjøvik, Land og Toten 2024

Her er en oversikt over planlagte aktiviteter i 2024.

Følg ofte med på denne hjemmesiden – mer detaljerte invitasjoner til aktivitetene kommer her fortløpende! Det hender at vi arrangerer turer, konserter, quiz m.m. som det ikke står noe om i brosjyra. Bli med oss!

Brosjyre GLT 2024