Meningsfylt fritid i Lillehammer og omegn høsten 2021

I Meningsfylt fritid-brosjyren er det en oversikt over tilrettelagte kultur- og fritidstilbud og kurs (åpne for alle) og andre lavterskeltilbud i Lillehammer kommune.

Meningsfylt høsten 2021

Del en kulturopplevelse, er et veldig hyggelig tilbud til en hyggelig pris for de som er interessert i kunst/kultur, og som ikke vil gå alene.

Del en Kulturopplevelse høsten 2021 – våren 2022