Innlandet Recoveryskole

Innlandet Recoveryskole – kunnskap for egen bedring.

Recoveryskolen tilby kurs og temakvelder innen psykisk helse.

Program for høsten 2021 kommer snart. Kontakt Kulturnettverket v/Line Libak, tlf. 916 37 451