Innlandet Recoveryskole

Innlandet Recoveryskole – kunnskap for egen bedring.

Recoveryskolen tilby kurs og temakvelder innen psykisk helse.

Se program for høsten 2020 her:

Brosjyre Recoveryskole høst 2020 (003)