Innlandet Recoveryskole høst 2021

Flere steder i landet etableres det recoveryskoler, etter modell fra England. I innlandet er vi så smått i gang med å etablere Innlandet Recoveryskole, og har samlet vårens seminarer, kurs, temakvelder osv. i en brosjyre. Målet er å få kunnskap til bruk for å nå egne mål om bedring og en meningsfylt tilværelse. Recovery kan på på norsk oversettes til «tilfriskning» eller «å komme seg».

Bidragene kommer fra Kulturnettverket Hedmarken, Sagatun Brukerstyrt senter, Fontenehuset Gjøvik, Selvhjelp Norge og Ressurssenter for pasient og pårørendeopplæring.

Klikk her for å lese brosjyren :-)