Golfgruppa

Tilbudet er et samarbeid mellom «Golf som terapi», Gjøvik og Toten Golf og Kulturnettverket.

Golfgruppa møtes nå innendørs i golfsimulatoen på Lekeland 1 i Hunndalen onsdager kl. 10:30 – 13:30.

Innendørssesongen 2020

Spørsmål og påmelding rettes til: janne.ostlien@sykehuset-innlandet.no

Vi forholder oss til gjeldene regler og retningslinjer i forbindelse med koronaviruset.

Les derfor nøye gjennom side 2. av invitasjonen for nærmere info om dette.