Høstfesten 2016

Årets høstfest arrangeres i Salen i Aktivitetshuset onsdag 12. oktober kl. 11.00 – 13.00.

På menyen i år står det buffet med fårikål. Derfor er tema for høstfesten i år knyttet til sau og nytten av har av den. Vi har fått styremedlem i Vestre Toten Sau og Geit, Bjørn Even Stenberg, til å komme og si litt om virksomhetene i lokallaget og litt om sau på Toten. I tillegg blir det kulturinnslag med Morten Ringstad, AnnKa Berget og Hans Magnar Østlien.

Foreningen Norsk Sau og Geit bidrar med informasjonsmateriell.

Alle er hjertelig velkomne!