Kulturnettverkets årsrapport for 2021

Kulturnettverket Innlandet, Oppland fyller 15 år i oktober 2022. Det har vært 15 år med mange meningsfulle, aktive og morsomme dager med mestring, puls og sosialt samvær. Hvert år gjennomføres ca 20 arrangement og ca 900 deltakere bruker tilbudene. I tillegg trener ca 80 deltakere i ukentlige treningstilbud, golftilbud, innebandy og sykkelgruppe. Etter hvert år skriver vi en fyldig årsrapport.

Vi gleder oss til 15 nye år, og håper å treffe kjente og nye deltakere på aktivitetstilbudene framover.

Se årsrapport for 2021 her: Årsrapport Kulturnettverket Innlandet 2021